UNDERVISNING TEACHING

 

Jag arbetar återkommande som gästlärare på Domen Konstskola i Göteborg sedan 2002.

 

Övriga konstkolor där jag har undervisat eller föreläst

-Konstskolan Basis i Stockholm

-Gerlesborgsskolan i Bohuslän

-Konstskolan Idun Loven i Stockholm

-Abf Konstskola i Göteborg

Magnus Larsson 2018 © All rights reserved