DIALOGER KRING DET FÖRDOLDA

"Dialoger kring det fördolda" är ett samarbete mellan konstnärerna Magnus Larsson & Christina Skårud. Projektet har resulterat i utställningar på Kalmar Konstmuseum, Västerås Konstmuseum och Värmlands Museum under 2014 & 2015.

Projektet har åtföljts med denna text av Johan Redin,filosof / musik- och konstkritiker.

"Dialogues around the hidden" is a collaboration between the artists Magnus Larsson & Christina Skårud. The project has resulted in exhibitions at Kalmar Art Museum, Västerås Art Museum and Varmlands Museum, Karlstad in 2014 & 2015.

The project has been accompanied with this text by Johan Redin, philosopher / music and art critic.

Magnus Larsson 2018 © All rights reserved